Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Granicznego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku na platformie ePUAP – informacje ogólne


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) jest systemem teleinformatycznym, który  udostępnia obywatelom, przedsiębiorcom oraz instytucjom publicznym usługi administracji publicznej przez Internet. Strona www.epuap.gov.pl daje możliwość załatwienia spraw urzędowych z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie.

Zakres i warunki korzystania z ePUAP, w szczególności zasady zakładania kont oraz nabycia funkcjonalności podmiotu publicznego, uregulowane zostały w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U. z 2017 r.. poz. 1626 z późn.zm.).


W celu skorzystania ze Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie dwóch warunków:

Pozostałe informacje dotyczące wysyłania dokumentów znajdują się na stronie głównej ePUAP - www.epuap.gov.pl

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Granicznego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie ePUAP
 2. Dostarczenie dokumentów do Granicznego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku w godzinach pracy na następujących nośnikach danych:
  • Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  • Płyta CD-RW, DVD-RW
  • Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Granicznego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub jego odpowiednikiem w postaci profilu zaufanego
 2. Akceptowalne formy załączników to:
  • DOC, DOCX, RTF
  • XLS, XLSX
  • CSV
  • TXT
  • GIF, TIF, BMP, JPG
  • PDF
  • ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone


ESP GrIW Gdańsk - Link do skrzynkiPodstawy prawne


Opublikował: Dariusz Walecki
Publikacja dnia: 21.10.2020
Podpisał: Ireneusz Bargieł
Dokument z dnia: 18.04.2011
Dokument oglądany razy: 4849
20.07.2024 // www.griwgda.pl/bip