Procedury naboru na wolne stanowiska pracy

 1. Zarządzenie nr 03A/2012 Granicznego lekarza Weterynarii w Gdańsku z dnia 30.11.2012 r.   w sprawie ustalenia procedury określającej zasady organizacji i przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej w Granicznym Inspektoracie Weterynarii w Gdańsku
 2. Procedura określająca zasady organizacji i przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej w Granicznym Inspektoracie Weterynarii            w Gdańsku
 3. Dodatek nr 1 - Wniosek o przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko pracy
 4. Dodatek nr 2 - Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
 5. Dodatek nr 3 - Oświadczenia członka Komisji
 6. Dodatek nr 4 - Karta metod i technik slekcji
 7. Dodatek nr 5 - Wykaz złożonych ofert (dokumentów aplikacyjnych)
 8. Dodatek nr 6 - Indywidualna karta oceny kandydata
 9. Dodatek nr 7 - Arkusz weryfikacji formalnej
 10. Dodatek nr 8 - Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
 11. Dodatek nr 9 - Karta indywidualnej oceny kandydata podczas rozmowy kwalifikacyjnej
 12. Dodatek nr 10 - Zbiorcze zestawienie wyników uzyskanych przez kandydatów podczas rozmowy kwalifikacyjnej
 13. Dodatek nr 11 - Protokół z przeprowadzonego naboru


Opublikował: Dariusz Walecki
Publikacja dnia: 25.04.2019
Podpisał: Dariusz Walecki
Dokument z dnia: 25.04.2019
Dokument oglądany razy: 6044
22.06.2024 // www.griwgda.pl/bip