Projekty aktów prawnych BIP RCL

Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej zapewnia obywatelowi realizację jego prawa do informacji o sprawavch publicznych. Przepis art. 6 ust 1 pkt 1 lit. b ustawy wymaga udostępniania informacji dotyczących projektowanych aktów normatywnych.

Ustawa z dnia 7 lipca 2005 roku o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa stanowi, że udostępnianiu na stronach BIP podlegają programy prac legislacyjnych a także projekty ustaw i rozporządzeń oraz wszelkie dokumenty dotyczące prac nad tymi projektami.

W BIP Rządowego Centu Legislacji, w części zatytułowanej Rządowy Proces Legislacyjny, udostępniane są projekty założeń projektów ustaw, projekty ustaw, projekty rozporządzeń Rady Ministrów, projekty rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów oraz wszelkie dokumenty dotyczące prac nad tymi projektami.

Link do BIP RCL


Opublikował: Dariusz Walecki
Publikacja dnia: 11.05.2012
Podpisał: Ireneusz Bargieł
Dokument z dnia: 31.08.2011
Dokument oglądany razy: 5714
19.07.2024 // www.griwgda.pl/bip